Så långt räcker din gåva

När du stödjer We Effects arbete så bidrar du till att förändra människors liv. Genom nya kunskaper kan de ta klivet ur fattigdom för gott.

Jag vill ge kronor till We Effect!

Skattegåva bildSkattegåva bildSkattegåva bildSkattegåva bildSkattegåva bildSkattegåva bildSkattegåva bildSkattegåva bildSkattegåva bildSkattegåva bildSkattegåva bildSkattegåva bild

0 kr - försök igen med ett lite högre beloppär bland annat tillräckligt för att två kvinnor i Kenya ska kunna delta i en studiecirkel och lära sig om jämställdhet och ledarskap. - försök igen med ett lite högre beloppräcker bland annat till 36 av de 10 000 tegelstenar som går åt till att bygga ett hus i Paraguay. - försök igen med ett lite högre beloppräcker bland annat till 10 studiehäften som ger småbönder i Rwanda kunskap i företagande. - försök igen med ett lite högre beloppräcker bland annat till att en medlem i ett mjölkkooperativ i Paraguay får lära sig förbättra betet, vilket ger högre kvalitet på mjölken. - försök igen med ett lite högre beloppgör det möjligt att bland annat utbilda 30 bönder i Zimbabwe i hur de bäst odlar och säljer sötpotatis. På så vis får de mat på bordet och en inkomst. - försök igen med ett lite högre beloppräcker bland annat till att två spar- och lånegrupper i Kambodja kan få start-kit med miniräknare, bankböcker och lära sig grunderna i hur gruppen ska skötas. - försök igen med ett lite högre beloppräcker bland annat till att tre jordbrukare i Zimbabwe kan lära sig grunderna i bokföring och hushållsekonomi. - försök igen med ett lite högre beloppräcker bland annat till att utbilda tre massajkvinnor i Tanzania som tillverkar smycken. Utbildningen ger kunskap om affärsmässighet och om hur kvinnorna hittar och når nya marknader. - försök igen med ett lite högre beloppräcker bland annat till 986 av de 10 000 tegelstenar som går åt till att bygga ett hus i Paraguay. - försök igen med ett lite högre beloppräcker bland annat till att utbilda 4 jordbrukare i Vietnam i mer effektiva och ekologiska odlingsmetoder. - försök igen med ett lite högre beloppräcker bland annat till att ge tre kvinnor på Sri Lanka utbildning i att driva projekt och hantera bokföring, så att de kan driva egna företag. - försök igen med ett lite högre beloppVarje tusenlapp räcker bland annat till att fem jordbrukare i Nicaragua kan delta i 1 dags workshop för att lära sig hur de skördar honung och sköter hygienen i en bikupa.

Fler sätt